Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Iwański, Marek; Chomicz-Kowalska, Anna; Ramiączek, Piotr; Maciejewski, Krzysztof; Iwański, Mateusz M.

Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The influence of laboratory compaction methods on the physical and mechanical properties of foamed bitumen recycled mixes
Data wydania 2014
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 13 (1)
Zakres stron 53-62
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2014
Uwagi Art. w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura"
Data dostępu 2015-05-14

tematyka
Słowa kluczowe nawierzchnie dróg, mieszanki mineralno-asfaltowe
Słowa kluczowe autorskie zagęszczanie udarowe (ubijak Marshalla), zagęszczanie statyczne (prasa hydrauliczna), podbudowa drogowa, recycling na zimno, asfalt spieniony, emulsja asfaltowa, zawartość wolnych przestrzeni, odporność na działanie wody

Marshall compactor, hydraulic press, road base, cold recycling technology, foamed bitumen, bitumen emulsion, void content, resistance to moisture damage

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LX Konferencja Naukowa, 2014
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/