Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz

Badania nośności słupów żelbetowych w obszarze połączeń krawędziowych z płytą żelbetową

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Experimental investigations of reinforced concrete columns in the edge connection zone with a reinforced concrete slab
Data wydania 2014
Opublikowane w 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Typ nośnika CD
Zakres stron 175-182
Oznaczenia ref./art. Konstrukcje betonowe. 15
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2014
Uwagi Ref. również jako art. w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura" 2014, vol. 13 (3)
Data dostępu 2015-05-14

tematyka
Słowa kluczowe płyty żelbetowe, słupy, płyty stropowe, połączenia, wytrzymałość na ściskanie, pomiary odkształceń, badania eksperymentalne
Słowa kluczowe autorskie węzeł płytowo - słupowy, wytrzymałość efektywna, beton wysokowartościowy, płyta żelbetowa, słup, nośność, połączenie krawędziowe

column – slab connection, effective concrete strength, high strength concrete, reinforced concrete slab, column, load carrying capacity, edge connection

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LX Konferencja Naukowa, 2014
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/