Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zięba, Monika; Witczak, Sebastian

Prawdy i mity związane z powinowactwem pomiędzy asfaltem i kruszywem oznaczanym wg PN-EN 12697-11

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Truths and myths concerning affinity between asphalt and aggregate tested in accordance with PN-EN 12697-11
Data wydania 2014
Opublikowane w 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Typ nośnika CD
Zakres stron 301-308
Oznaczenia ref./art. Inżynieria komunikacyjna - drogi. 28
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2014
Uwagi Ref. również jako art. w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura" 2014, vol. 13 (4)
Data dostępu 2015-05-14

tematyka
Słowa kluczowe nawierzchnie asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, przyczepność, metody badawcze
Słowa kluczowe autorskie powinowactwo, asfalt, kruszywo, środek adhezyjny, mieszanka mineralno-asfaltowa, metoda obracanej butelki, metoda statyczna, metoda gotowania

affinity, asphalt, aggregate, adhesive agent, asphalt mix, rolling bottle method, static method, boiling water method

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LX Konferencja Naukowa, 2014
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/