Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVII Konferencja Naukowa, 1991

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1991
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
poprzednie
1234567
następne

Urbańska-Galewska, Elżbieta; Szymczak, Czesław
Analiza wrażliwości siły krytycznej ram płaskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Sułocki, Jerzy
Prognozy stateczności wieży w Pizie (na tle modeli obliczeniowych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Śniady, Paweł; Żukowski, Stanisław
Wrażliwość losowych parametrów stateczności konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Sieniawska, Róża; Wysocka, Alina; Żukowski, Stanisław
Przystosowanie i niezawodność belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Puła, Olgierd; Puła, Wojciech
Analiza stateczności układu konstrukcja oporowa-kotew-grunt. Podejście wariacyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Żukowski, Stanisław; Paszke, Waldemar
Przystosowanie ram płaskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Paczkowski, Witold M.
Program dyskretnej optymalizacji wykorzystujący metodę ortogonalno-diagonalną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Olaszek, Piotr
Nowa metoda badań dynamicznych konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Paczkowski, Witold M.; Niczyj, Janusz
System ekspercki optymalizacji metodą ortogonalno-diagonalną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Niczyj, Janusz
Analiza wrażliwości układów sprężysto-tłumiących łączących bryły sztywne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Misztal, Stanisław
Badania drgań o niskich częstotliwościach w budynkach mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Waśniewski, Grzegorz; Marcinowski, Jakub
Problemy inżynierskie mechaniki konstrukcji w ujęciu DQM (metody dyskretnej aproksymacji pochodnych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Majewski, Stanisław
Numeryczna analiza fizycznie nieliniowego układu budynek-podłoże w warunkach poziomych deformacji górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Langer, Jan
Koncepcja dynamicznej identyfikacji parametrów modelu nawierzchni kolejowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Żurański, Jerzy A.; Wysocki, Zygmunt; Jóźwiak, Robert
Podatność kominów wieloprzewodowych na niestateczność aeroelastyczną typu galopowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Żurański, Jerzy A.; Kacprzyk, Jan; Jóźwiak, Robert
Interferencja aerodynamiczna a obciążenie wiatrem budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Gołaś, Jerzy
O utracie stateczności pręta ściskanego z asymetrycznymi mimośrodami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Furmańczyk, Sędzimierz
Oszacowania rozwiązań dla ciała przez siły w prętach kratownic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Ruchwa, Mariusz; Filipkowski, Jan
Wpływ odkształceń postaciowych na wielkości statyczne i geometryczne w ustrojach prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991
Król, Władysław; Dunaj, Piotr
Analiza statyczna prętowych konstrukcji inżynierskich współpracujących z podłożem sprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1991

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/