Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVIII Konferencja Naukowa, 1992

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1992
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 117
poprzednie
123456
następne

Błażejowski, Rafał; Małek, Edward
Nośność graniczna przekrojów żelbetowych ukośnie mimośrodowo ściskanych, w świetle założeń normy Eurocode 2
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Raszka, Henryk; Majewski, Stanisław
Analiza wpływu skurczu betonu i zmian temperatury na stan naprężenia i odkształcenia w ścianach budynków wysokich z betonu lekkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Majewski, Stanisław
Analiza żelbetowej ściany poddanej wpływowi poziomych i pionowych deformacji górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Owczarzy, Jan; Woronowicz, Piotr; Kossowski, Janusz
Analiza hiperboloidalnej chłodni kominowej z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Wojdak, Ryszard; Korzeniowski, Piotr
Wpływ gatunku stali na nośność mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Knauff, Michał
Szerokość rys w belkach żelbetowych przy obciążeniach podkrytycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Matysek, Piotr; Janowski, Zbigniew
Analiza nośności murów ceglanych z uwzględnieniem nieliniowej zależności obciążenie-odkształcenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Wpływ strzemion na nośność graniczną słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Badania eksperymentalne pewnej koncepcji wzmocnienia strefy przysłupowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Gnidets, Bogdan
Investigation of prestressed joints of reinforced concrete structures and their application in construction
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Glenszczyk, Marianna
Badania zespolonych elementów stropu systemu SBD
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz; Flaga, Kazimierz
Projektowanie konstrukcyjnego zbrojenia przypowierzchniowego w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Tworek, Jerzy; Dyduch, Krzysztof
Naprężenia i odkształcenia opóźnione w konstrukcjach częściowo sprężonych w świetle teorii i doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Minch, Maciej; Dmochowski, Grzegorz
Zastosowanie metody elementów brzegowych do obliczania zarysowanych płyt żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Kamińska, Maria; Kozicki, Jan; Czkwianianc, Artem
Badanie prefabrykowanego stropu OWT o rozpiętości powiększonej do 5.40 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Ciesielski, Roman
Analiza uszkodzeń i zniszczeń kominów murowanych przy silnych trzęsieniach ziemi wg materiałów z trzęsienia ziemi Tangshan
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Malczyk, Andrzej; Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Zespolone stropy PRE-SOL
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Olejniczak, Maria; Świtka, Romuald
Równania konstytutywne lepkosprężystych płyt włóknokompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Świtka, Romuald
Pewne rozwiązanie zginanego pasma płyty włóknokompozytowej z dystorsjami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Szymczak, Czesław
Analiza wrażliwości obciążenia krytycznego zwichrzenia belki dwuteowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/