Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LV Konferencja Naukowa, 2009

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
poprzednie
123456

Pawlak-Laskowska, Urszula
Analiza spektralna macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Obara, Paulina
Wartości własne belki Timoshenki spoczywającej na dwuparametrowym podłożu sprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kawecki, Janusz; Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Wpływ typu konstrukcji stropu na poziom drgań drogowych przekazywanych na ludzi w budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Gajewski, Marcin; Jemioło, Stanisław; Małyszko, Leszek
Symulacja numeryczna badania wytrzymałości cegły na rozciąganie przy zginaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Gajewski, Marcin; Jemioło, Stanisław; Małyszko, Leszek
Konstytutywny model ortotropowej sprężysto-plastyczności do numerycznej analizy konstrukcji murowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Dobiszewski, Krzysztof; Gołota, Magda; Górski, Jarosław; Mikulski, Tomasz
Wpływ imperfekcji geometrycznych na nośność metalowych silosów obciążonych podciśnieniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Bysiec, Dominika; Mirski, Jarosław
Analiza statyki wybranej rodziny struktur prętowych jedno- i dwuwarstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Ajdukiewicz, Andrzej; Gajewski, Marcin; Jemioło, Stanisław
Symulacja numeryczna testu rozciągania płaskownika z uwzględnieniem teorii sprężysto-plastyczności dużych deformacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/