Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Radziszewska-Zielina, Elżbieta

Zastosowanie metody BIPOLAR do rozwiązania problemu wyboru przedsiębiorstwa budowlanego ze względu na współpracę partnerską

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The application of the BIPOLAR method to solve the problem of selection of a construction enterprise with respect to partnering cooperation
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 151-158
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Partnerstwo w budownictwie to długoterminowe zobowiązanie między dwoma lub więcej organizacjami mające na celu osiągnięcie konkretnych celów biznesowych poprzez maksymalizację efektywności zasobów ... więcej

Partnering in construction industry is a long-term commitment between two or more organizations aimed to achieve specific business objectives by maximizing the resource efficiency of all participants. ... więcej
Słowa kluczowe budownictwo, przedsiębiorstwo budowlane, relacje partnerskie, metody wielokryterialne, BIPOLAR

construction industry, construction enterprise, partnering relations, multi-criteria methods, BIPOLAR

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/