Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystosik, Przemysław

Wpływ podatności węzłów podporowych na statykę i stateczność ram stalowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Influence of the semi-rigid supporting joints on the static and stability of the steel frames
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 215-222
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono problem wpływu podatności na obrót węzłów podporowych na zachowanie się ram stalowych. Uwzględniono przy tym podatność na obrót podstaw słupów, jak również podatność ... więcej

The paper presents a problem of the influence of the rotational flexibility of supporting joints on the steel frames behaviour. Both, the flexibility of columns’ bases, as well as the flexibility of ... więcej
Słowa kluczowe ramy stalowe, węzły podatne, statyka, stateczność

steel frames, semi-rigid joints, static, stability

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/