Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Potrzeszcz-Sut, Beata; Szychowski, Andrzej

Neuronowa predykcja współczynnika wyboczeniowego ścianki przęsłowej elementu cienkościennego

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Neural prediction of internal wall’s buckling coefficient of thin-walled member
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 259-266
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy zamieszczono wyniki neuronowego sformułowania wzoru na współczynnik wyboczeniowy k ścianki przęsłowej elementu cienkościennego. Ściankę ściskaną zamodelowano jako obustronnie ... więcej

The paper contains the results of a neural formulation for buckling coefficient k of internal walls of thin-walled members. Compressed wall was defined as bilaterally elastically restrained plate ... więcej
Słowa kluczowe elementy cienkościenne, wyboczenie lokalne, ścianka przęsłowa, wzdłużna zmienność naprężeń, sieci neuronowe

thin-walled members, local buckling, internal wall, longitudinal stress variation, neural networks

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/