Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49546)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Stachura, Zbigniew; Giżejowski, Marian

Eurokodowe procedury statecznościowego sprawdzania nośności stalowych ram płaskich

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Eurocode’s procedures for buckling resistance evaluation of load bearing capacity of steel planar frames
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 267-275
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Przedstawiono eurokodowe procedury statecznościowego sprawdzania nośności stalowych ram płaskich o prętowym modelu obliczeniowym. Zamieszczono przykład liczbowy dotyczący sprawdzenia nośności ... więcej

Four Eurocode’s procedures for buckling resistance evaluation of steel planar frames modeled with use of beam elements are presented. An exemplary portal frame composed of plate girder elements of class 4 sections is considered for the illustration of presented procedures.
Słowa kluczowe rama portalowa, blachownicowe elementy stalowe, zmienny przekrój klasy 4, stateczność, metoda ogólna

portal frame, steel plate girder, non uniform section of class 4, stability, general method

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/