Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szczerba, Radosław; Gajewski, Marcin; Giżejowski, Marian

Studium numeryczne interakcyjnych krzywych nośności dwuteowych elementów stalowych ściskanych i zginanych bez zwichrzenia

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Numerical study of resistance interaction curves of steel I beam-columns
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 277-284
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy wpływu imperfekcji łukowych, o amplitudzie zgodnej z eurokodową metodą ogólną na nośność ściskanych elementów stalowych o smukłości względnej równej ... więcej

An influence of bow imperfections, which were determined in accordance with the Eurocode’s general method, on buckling resistance of members with the relative slenderness ratio of 0,5, 1,0, 1,5 and 2,0 ... więcej
Słowa kluczowe stateczność, ściskanie osiowe, ściskanie z jednokierunkowym zginaniem, krzywa interakcyjna nośności, imperfekcje, GMNA, GMNIA

stability, column, beam-column, resistance interaction curve, imperfections, GMNA, GMNIA

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/