Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz; Supernak, Ewa

Deformacje płaszcza stalowego, pionowego zbiornika walcowego wywołane podciśnieniem

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Deformations of the cylindrical vertical steel tank shell due to underpressure
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 301-307
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Omówiono przebieg powstawania deformacji płaszcza zbiornika, ich przemieszczanie się, zmianę formy lub powstawanie nowych w okresie od wytworzenia się pierwszej deformacji aż do momentu, gdy zostanie ... więcej

In the paper the development of the tank shell deformations has been discussed, including their concerned progressive movements, change of forms, and the creation of new deformations. That behaviour has ... więcej
Słowa kluczowe zbiornik walcowy, zbiornik stalowy, podciśnienie, deformacje

cylindrical tank, steel shell, underpressure, deformations

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/