Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Stanisława Wehle-Strzelecka; Małgorzata Mizia; Krzysztof Kwiatkowski; Wojciech Korbel

WSPÓŁCZESNE MIASTO. Przestrzeń publiczna i przestrzeń do mieszkania

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu CONTEMPORARY CITY. Public Space and the Space for Home
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Projektowania Urbanistycznego

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Urbanistyka
Miasto
Przestrzeń mieszkalna
Ekologia
Estetyka
Socjologia
Regulacje prawne
Architecture
Urban design
City
Living space
Ecology
Aesthetic
Sociology
Low regulations
Abstrakt
W pracy zawarta jest szeroka problematyka zagadnień przestrzeni miejskich zarówno mieszkalnych - prywatnych, jak i publicznych i półpublicznych - pośredniczących w kontaktach społecznych, stanowiących ... więcej

Given text is prepared by different authors within a single main topic. It is a collection of selected problems of private/public city space, urban interiors and living places, taking into consideration physical, ecological, cultural, social and economic aspects.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/