Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ewa Pabisek; Magdalena German; Aleksander Matuszak; Piotr Mika; Jerzy Pamin; Piotr Pluciński; Balbina Wcisło; Tomasz Żebro

Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Computational models for selected nonlinear problems of mechanics, their implementation and application
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[235100] Zastosowania matematyki
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[230000] Matematyka
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Plastyczność
Model gradientowy
Duże odkształcenia
Symulacja lokalizacji deformacji
MES
Korozja zbrojenia
Zakotwienia
Przekrój żelbetowy
Metoda naprężeń liniowych
Ewolucja uszkodzeń
Plasticity
Gradient-enhanced model
Finite strain
Simulation of localized deformation
FEM
Rebar corrosion
Anchorage
Concrete cross-section
Working stress design
Damage evolution
Abstrakt
Prace były kontynuacją badań prowadzonych w poprzednim okresie. Dotyczyły teoretycznej i numerycznej analizy złożonych zjawisk zachodzących w konstrukcjach i materiałach. Zajęto się złożonymi ... więcej

The research was a continuation of previous work in the field on computational mechanics. It concerned the theoretical and numerical analysis of complex phenomena occuring in engineering materials and ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/