Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Witold Cecot; Marta Serafin; Michał Pazdanowski; Jacek Magiera

Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of computer methods and codes to model civil engineering problems
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[233235] Aproksymacja
[692100] Transport kolejowy
[230000] Matematyka
[233200] Analiza matematyczna
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Homogenizacja
Hp-adaptacyjna MES
Optymalizacja
SVD
Homogenization
Hp-adaptive FEM
Optimization
Singular Value Decomposition
Abstrakt
Celem prowadzonych prac było rozwijanie wiarygodnych i efektywnych narzędzi do modelowania komputerowego zagadnień mechaniki. W szczególności w ostatnim roku skupiono się na oszacowaniu błędu modelowania ... więcej

The objective of this work was development of reliable and effective tools for computer modeling of problems in mechanics. Last year we focused on estimation of modeling error introduced by homogenization ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/