Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sławomir Milewski; Irena Jaworska

Rozwijanie systemu analizy MES/MRS

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of the FEM/FDM analysis system
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[234300] Analiza numeryczna
[235100] Zastosowania matematyki
[410000] Informatyka
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Metody bezsiatkowe
Sformułowania lokalno-globalne
Aproksymacja podwyższonego rzędu
Bezsiatkowa metoda różnic skończonych
Metoda elementów skończonych
Oszacowanie błędu a-posteriori
Meshless methods
Local-global formulations
Higher order approximation
Meshless finite difference method
Finite element method
A-posteriori error estimation
Abstrakt
Praca dotyczy rozwijania wybranych aspektów bezsiatkowej metody różnic skończonych (BMRS), m.in. analizy sformułowań lokalno - globalnych, podejścia wielopunktowego, oszacowania błędu oraz techniki ... więcej

In the present work, considered is the development of the selected aspects of the meshless finite difference method (MFDM), e.g. analysis of the local-global formulations, multipoint approach, error estimation ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/