Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marcin Malec

Analiza dynamiki ruchu robota mobilnego w zmiennych warunkach środowiskowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Analysis of mobile robot motion dynamics in variable environments conditions
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [815143] Robotyka
[815100] Zastosowania teorii systemów i cybernetyki
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe autorskie Robot mobilny
Napęd falowy
Mobile robot
Undulating propulsion
Abstrakt
Przeprowadzone wstępne badania umożliwiają określenie rzeczywistych parametrów ruchu robota mobilnego z uwzględnieniem możliwości wystąpienia zakłóceń powstałych w wyniku oddziaływania środowiska. ... więcej

The preliminary studies carried out allow to specify the actual parameters of motion of the mobile robot with regard to the possibility of disturbances caused by impacts of the environment. As a result ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/