Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jerzy Zając; Józef Gawlik; Bogdan Słodki; Marta Góra; Ireneusz Baran; Jacek Habel; Małgorzata Kowalczyk; Stanisław Krenich; Piotr Lipiec; Marek Nowak; Tadeusz Otko; Jerzy Schmidt; Dominik Wyszyński; Dorota Warżołek

Integracja systemów i procesów produkcyjnych z uwzględnieniem metod zaawansowanych technologii zapewnienia jakości wyrobu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Production processes and systems integration taking into account advanced technologies concerning product quality assurance
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Dokładność pomiaru przemieszczenia
Manipulator równoległy linkowy
Algorytmy ewolucyjne
Optymalizacja
Obróbka precyzyjna
Obróbka elektroerozyjna
Mikroobróbka laserowa
Współczynnik spęczania wióra
Chropowatość powierzchni
Parametry skrawania
Formowanie wióra
Emisja akustyczna (AE)
Monitoring AE
Analiza numeryczna wzorców
Projektowanie procesów technologicznych
Zasoby systemu produkcyjnego
Accuracy of displacement measurements
Wire-based parallel manipulators
Evolutionary algorithms
Optimization
Precision machining
Electrodischarge machining
Laser micromachining
Chip thickness ratio
Surface roughness
Cutting data
Chip forming
Acoustic emission (AE)
AE monitoring
Pattern recognition analysis
Machining process planning
Resources of manufacturing system
Abstrakt
W pracy badano dokładność pomiaru wykonanego z użyciem linkowego manipulatora równoległego i przeprowadzono weryfikację eksperymentalną otrzymanych charakterystyk przemieszczeń z wykorzystaniem ... więcej

The work presents a study of measurements accuracy carried out by using wire-based parallel manipulator and other apparatus based on kinematic serial structure. Moreover, the report presents the integration ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/