Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tomasz Jarosz

Opracowania mechatronicznego systemu sterowania dawkowaniem paliwa i regulacji w silniku wielopaliwowym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of mechatronic control system in the multifuel engine
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Teleinformatyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Silnik wielopaliwowy
Mechatroniczny system sterowania
Mulifuel engine
Mechatronic control system
Abstrakt
Celem pracy jest stworzenie i zastosowanie mechatronicznego systemu sterowania w wielopaliwowym silniku o zapłonie iskrowym, który mógłby być wykorzystywany w układach kogeneracyjnych. W efekcie ... więcej

The aim is to create jobs and apply mechatronic control system in multifuel engine with spark ignition, which could be used in cogeneration systems. As a result, developed an advanced algorithm is used ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/