Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tadeusz Chmaj; Marcin Klamra

Zastosowanie metod oszczędnego próbkowania (Compressed Sensing) do poprawy akwizycji i przetwarzania danych cyfrowych oraz do rozpoznawania obrazu i głosu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Application of Compressed Sensing methods to improve the acquisition and processing of digital data as well as image and voice recognition
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Teleinformatyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Próbkowanie oszczędne
Metody rekonstrukcji sygnałów z niepełnych danych
Compressed sensing
Dane rzadkie
Acquisition of digital data
Reconstruction of signal from incomplete data
Compressed sensing
Sparse data
Abstrakt
Zastosowanie proponowanych badań pozwoli na konstrukcję silników rozpoznawania obrazu i dźwięku, które mogą być wykorzystane w systemach identyfikacji izometrycznej, wirtualnej rzeczywistości ... więcej

Application of the proposed research will improve the process of digital data acquisition and help in building image and sound recognition engines, that can be used for isometric identification systems, such as virtual reality, computer games and human-computer interaction systems. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/