Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Woźniakiewicz; Renata Kocwa-Haluch

Badanie stężenia bioaerozolu w nawiewie urządzeń klimatyzacyjnych. cz. I

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The microbiological contamination of the air in the flow of the air-conditioner
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [332329] Mikrobiologia techniczna
[332300] Mikrobiologia
[330000] Nauki biologiczne
Słowa kluczowe autorskie Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza
Ogólna liczba bakterii
Bakterie hemolityczne
Grzyby strzępkowe
Microbiological air contamination
Total number of bacteria
Hemolytic bacteria
Filamentous fungi
Abstrakt
Przedmiotem badań było mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym. Próby powietrza do badań mikrobiologicznych pobierano metodą zderzeniową, stosując mikrobiologiczny ... więcej

The microbiological contamination of the air in an air-conditioned room was evaluated. The air was sampled by the use of the microbiological air sampler - MAS-100. The total number of bacteria, the number ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/