Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Stanisław Kandefer; Małgorzata Olek; Jan Porzuczek; Jan Wrona; Beata Kowarska; Jadwiga Dzikowska

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów. Część VII Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Using biomass and wastes to obtain energy. Part VII Co-combustion wastes in fluidized bed
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [443900] Produkty i procesy spalania (konwencjonalne i jądrowe)
[572000] Przemysł utylizacyjny
[922700] Ochrona środowiska
[440000] Energetyka
[570000] Przemysły różne
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Spalanie
Fluidyzacja pęcherzowa
Utylizacja odpadów
Dopalanie gazów
Combustion
Bubbling Fluidisation
Waste Utilisation
Combustion gases
Abstrakt
Przedmiotem badań była doświadczalna próba dopalania CO, węglowodorów i ich pochodnych w przestrzeni nad złożem fluidalnym poprzez wprowadzenie do gazów wodoru. Próbę przeprowadzono podczas ... więcej

The object of this study was an attempt experimental combustion of CO, hydrocarbons and their derivatives in the space above the fluidized bed (freeboard) by introducing hydrogen gas. The test was carried ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/