Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka

Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i monitoringu środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Methods of analysing and operating water supply systems, wastewater disposal and monitoring of the environment
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [631539] Obiekty systemów wodociągów, kanalizacji i sieci ciepłowniczych
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Wodociągi
Kanalizacja
Niezawodność
Rzeka
Filtracja
Water supply
Sewerage
Reliability
River
Filtration
Abstrakt
Zadanie składało się z czterech tematów: 1) Rozwój podstaw modelowania filtracji powolnej wody, a w szczególności roli mikroorganizmów [...]; 2) Rozwój metod modelowania transportu zanieczyszczeń ... więcej

The project consists of four parts: 1) Development of slow filtration modeling with special focus on the role of microorganisms - the key person [...]; 2) Development of pollution transport methods in ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/