Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Agnieszka Jagoda; Barbara Dąbrowska; Witold Żukowski

Wykorzystanie wybranych substancji z grupy metyloksantyn oraz fenylowych pochodnych kwasu propanowego do prognozowania stanu środowiska wodnego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Usage of selected substances from the methylxanthine group and phenyl derivatives of propanoic acid to predict the aquatic environment contamination
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [623100] Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
[922700] Ochrona środowiska
[620000] Gospodarka wodna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Kofeina
Cieki wodne
Zanieczyszczenia
Caffeine
Watercreaks
Contamination
Abstrakt
Pobrano próbki wody z wybranych cieków wodnych. Określono w nich zawartość kofeiny. Wykorzystano do tego ekstrakcję do fazy stałej z zastosowaniem wzorca wewnętrznego i metodę chromatografii gazowej ... więcej

Water samples were taken from the selected watercourses. The caffeine concentration was measured. Solid phase extraction with an internal standard and the method of gas chromatography coupled with mass ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/