Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Beńko

Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Increase of denitrification efficiency in multiphase reactors with activated sludge
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [622700] Ścieki
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Oczyszczanie ścieków
Denitryfikacja
Osad czynny
Wastewater treatment
Denitrification
Activated sludge
Abstrakt
W ramach przeprowadzonych badań poszukiwano (w ramach testów laboratoryjnych, w połączeniu z symulacją komputerową) odpowiedniego źródła substratu organicznego, eliminującego problem jego niedoboru ... więcej

The research carried out was aimed (using laboratory tests and computer simulation) at finding a suitable source of organic substrate for denitrification, eliminating the problem of its shortage in systems ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/