Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szymon Łukasik

Redukcja wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Data Dimensionality and Sample Length Reduction for Exploratory Data Analysis Procedures
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe autorskie Redukcja wymiaru
Redukcja liczności próby
Transformacja liniowa
Statystyczne estymatory jądrowe
Analiza skupień (klasteryzacja)
Klasyfikacja
Elementy nietypowe
Przetwarzanie równoległe
Dimensionality reduction
Sample length reduction
Linear transformation
Statistical kernel density estimators
Cluster analysis
Classification
Outliers
Parallel processing
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie redukcji wymiaru i liczności próby losowej z przeznaczeniem do procedur eksploracyjnej analizy danych. Koncepcja opracowanego algorytmu opiera się na liniowej ... więcej

This project deals with dimensionality and sample length reduction applied to the tasks of exploratory data mining. Proposed technique is based on distance preserving linear transformation of a given dataset to the lower dimensionality feature space. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/