Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Henryk Pawlik

Materiały poliuretanowe otrzymywane na bazie polioli z oleju palmowego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Polyurethane materials based on polyols derived from palm oil
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Chemii i Technologii Polimerów

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
Słowa kluczowe autorskie Wiskoelastyczne pianki poliuretanowe
Właściwości mechaniczne
Olej palmowy
Poliol
Polyurethane viscoelastic foams
Mechanical properties
Palm oil
Polyol
Abstrakt
W przeprowadzonych badaniach zastosowano hydroksylową pochodną oleju palmowego do wytworzenia pianek poliuretanowych o cechach wiskoelastycznych. Udział poliolu z oleju palmowego w przedmieszce poliolowej ... więcej

In this study the hydroxyl derivative of palm oil was used to produce polyurethane foams with visco-elastic characteristics. The content of palm oil-based polyol in polyol premix from 0 to 50 wt% was applied. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/