Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Jolanta Żurowska; Grzegorz Sapoń; Sabina Puławska

Badania regionalnego i miejskiego transportu pasażerskiego - VI etap

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research on urban and regional passenger transport - part VI
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Transport zbiorowy
Potrzeby przewozowe
Potoki pasażerskie
Jakość przewozów
Transport miejski
Transport regionalny
Transport lotniczy
Modelowanie
Metody statystyczne
Metody marketingowe
Sieci neuronowe
Dostępność transportowa
Komunikacja autobusowa
Public transport
Passengers' demands
Passengers' flows
Quality in public transport
Urban transport
Regional transport
Air transport
Modelling
Statistical methods
Marketing method
Neuron networks
Transport accessibility
Bus service
Abstrakt
Temat jest kontynuacją badań podjętych w latach ubiegłych. Potrzeba podejmowania prac z zakresu miejskiego i regionalnego transportu pasażerskiego jest podkreślana w dyskusjach krajowych konferencji ... więcej

[...] The work contains three subject fields: * research on the punctuality of busses in regional transport; * research on bus and tram stops usage in urban transport; * quality research of public transport ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/