Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystyna Pawłowska; Krystyna Dąbrowska-Budziło; Anna Staniewska; Jacek Konopacki

Podstawy kulturowe architektury krajobrazu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Cultural basis of landscape architecture
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
[652500] Rekonstrukcja i odbudowa, zazielenienie i zagospodarowanie miast i osiedli
[640000] Architektura
[050000] Socjologia
Słowa kluczowe autorskie Badania społeczne
Wartości niematerialne dziedzictwa kulturowego
Architektura krajobrazu
Planowanie przestrzenne
Sociological research
Intangible values of heritage
Landscape architecture
Spatial planning
Abstrakt
Głównym tematem prac Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu (A-84) było a) tworzenie i doskonalenia metod partycypacji społecznej w gospodarowaniu przestrzenią dla polskich realiów ... więcej

Research carried out in Department of Cultural Basis of Landscape Architecture cover the crossroads of two problem areas: landscape architecture and social sciences. Subjects of public participation and ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/