Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Rakoczy; Mieczysław Chmura; Elżbieta Skrzyńska; Joanna Nizioł; Barbara Żmudzińska-Żurek; Krystyna Porzycka-Semczuk; Halina Machowska; Tomasz Tokarz

Badania w zakresie technologii paliw i środków smarowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Studies on fuels and lubricants technologies
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Smary plastyczne
Biopaliwa
Wytwarzanie wodoru
Kataliza
Oczyszczalnie ścieków
Ochrona środowiska
Lubicating greases
Biofuels
Hydrogen production
Catalysis
Wastewater treatment plant
Environmental protection
Abstrakt
Badano procesy wytwarzania biokomponentów olejów napędowych i benzyn silnikowych (estrów kwasów tłuszczowych i bezwodnego etanolu). Określono wpływ nośnika fazy aktywnej na właściwości katalityczne ... więcej

The processes of obtaining biocomponents for Diesel oils and automotive gasolines (fatty acids esters and an anhydrous ethanol) have been studied. The effect of an active phase carrier on the catalytical ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/