Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zbigniew Wzorek; Kinga Krupa-Żuczek; Anna K. Nowak

Badanie termicznych metod przetwarzania odpadów i półproduktów z przemysłu mięsnego z wykorzystaniem produktów ich spalania i kalcynacji

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Investigation of different methods utilization of meat-bone wastes
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[494100] Przemysł środków chemicznych dla różnych celów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe autorskie Fosforan wapnia
Mączka mięsno-kostna
Calcium phosphate
Meat-bone meal
Abstrakt
Kontynuowano badania nad możliwością wykorzystania odpadów z przemysłu mięsnego jako substytutu surowców fosforowych wykorzystywanych między innymi do produkcji fosforanów wapnia. W wyniku badań ... więcej

The investigation of waste from meat industry (meat-bone micelle) utylization as a substitute of phosphoric raw material used for feed phosphate production were continued. Physico-chemical properties of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/