Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dagmara Malina; Agnieszka Sobczak-Kupiec

Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Calcium phosphates based bioactive composites modified by gold nanoparticles
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Biomateriały
Nanotechnologia
Nanocząstki złota
Kompozyty
Bioaktywność
Fosforany wapnia
Biomaterials
Nanotechnology
Gold nanoparticles
Composites
Bioactivity
Calcium phosphates
Abstrakt
Celem pracy jest otrzymanie bioaktywnych kompozytów ceramicznych zawierających nanocząstki złota do zastosowań w medycynie i stomatologii. Ceramikę opartą na fosforanach wapnia, związkach chemicznych ... więcej

Synthesis of bioactive ceramic composites doped with gold nanoparticles for applications in medicine and dentistry is aim of the study. Calcium phosphates, therein mainly hydroxyapatite, are the basic ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/