Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Piotr Dulian; Teodora Sikora

Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mechanochemical syntheses of nanostructured materials in terms of environmental protection
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252100] Chemia nieorganiczna
[792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Mechanochemia
Perowskit
Tytanian wapnia
Tytanian baru
Wysokonergetyczne mielenie
Proszki kompozytowe
Mechanochemistry
Perovskite
Calcium titanate
Barium titanate
High-energy milling
Composite powders
Abstrakt
Prace dotyczyły mechanochemicznych syntez nanostrukturalnych materiałów proszkowych o różnorodnych zastosowaniach praktycznych (kataliza, materiały elektrotechniczne, materiały o właściwościach ... więcej

Mechanochemical means can be used for the synthesis of nanostructured powdered materials that have many practical applications such as catalysis, tribology, and electrotechnical. 1) Testing the possibility ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/