Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kamila Zeńczak-Tomera

Odwodornienie propanu do propenu w obecności ditlenku węgla - badania spektralne

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Dehydrogenation of propane to propene in the presence of carbon dioxide - the spectral investigations
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe autorskie Katalizatory wanadowe
SBA-15
Odwodornienie z ditlenkiem węgla
Propen
Badania operando
Vanadium-based catalysts
SBA-15
Dehydrogenation with carbon dioxide
Propene
Operando investigations
Abstrakt
Proces odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 (DH- CO2) uważa się za interesującą alternatywę dla tradycyjnego katalitycznego odwodornienia. Katalizatory wanadowe ... więcej

The dehydrogenation of propane in the presence of carbon dioxide (DH- CO2) has been recently studied as an interesting alternative to traditional catalytic dehydrogenation. Silica-supported ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/