Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Otmar Vogt; Jan Ogonowski; Piotr Michorczyk

Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Elaboration of gel formulations for painting removal with using of side streams from the Cyklopol process
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [490000] Przemysł chemiczny
[493900] Przemysł chemii gospodarczej i perfumeryjno-kosmetyczny
[493700] Przemysł farb i lakierów
[494100] Przemysł środków chemicznych dla różnych celów
[371741] Technologia nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych
[793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[371700] Technologia budowy maszyn
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Cyklopol
Frakcja uboczna
Usuwanie powłok lakierniczych
Preparaty żelowe
Cyklopol process
Side stream
Paint remover
Gel formulation
Abstrakt
Projekt zatytułowany "Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol" miał na celu wykorzystanie frakcji ubocznych pochodzących ... więcej

The goal of the project titled "Elaboration of gel formulas for paint striping on the base of Cyclopol side fractions" was an utilization of side fractions from the Cyclopol technology, produced in the ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/