Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jolanta Pulit; Marcin Banach

Proekologiczne możliwości otrzymywania stałej postaci nanozłota

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Proecological possibilities of obtaining solid form of nanogold
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Nanotechnologia
Nanozłoto
Metoda proekologiczna
Nanotechnology
Nanogold
Proecological method
Abstrakt
Celem pracy było otrzymanie stałej formy nanozłota. Metoda polegała na przeprowadzeniu redukcji chemicznej jonów złota w środowisku wodnym przy pomocy substancji pochodzenia naturalnego. Substancje ... więcej

The aim of this study was to obtain a solid form of nanogold. The method consisted in carrying out the chemical reduction of gold ions in an aqueous environment with a substance contained in natural source. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/