Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maria Mikulska

Regio- i stereoselektywność [3+2] cykloaddycji 1-bromonitroetenu z diarylonitronami

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition of 1-bromonitroethene with diarylnitrones
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252500] Chemia organiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Cykloaddycja
Nitroalkeny
Nitrony
Cycloaddition
Nitroalkenes
Nitrones
Abstrakt
W ramach pracy postanowiono zbadać regio-i stereoselektywność reakcji [2+3] cykloaddycji 1-bromo-1-nitroetenu z diarylonitronami. 1-bromo-1-nitroeten został wybrany ze względu na wysoką elektrofilowość ... więcej

Within the framework of this work it was decided to examine the regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition of 1-bromo-1-nitroethene with diarylnitrones. 1-bromo-1-nitroethene was selected because ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/