Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Wyczesany

Równowagi fazowe, równowagi chemiczne oraz równoczesne równowagi chemiczne i fazowe

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Phase equilibria, chemical equilibria and simultaneous chemical and phase equilibria
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [250927] Termodynamika chemiczna. Termochemia. Statyka chemiczna. Równowagi fazowe. Termodynamika procesów nieodwracalnych
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Obliczanie równowag ciecz - ciecz - para
Calculation of vapour - liquid - liquid equilibria
Abstrakt
Celem pracy było opracowanie programów komputerowych umożliwiających dopasowanie współczynników modelu termodynamicznego do danych eksperymentalnych typu ciecz - ciecz - para (VLL) dla dostępnych ... więcej

The aim of this work was to develop computer programs fitting the model parameters to the experimental vapour - liquid - liquid equilibrium (VLLE) data available in the literature for quaternary systems. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/