Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Antoni Bojarski; Andrzej Wolak; Stanisław Mazoń; Marta Łapuszel

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Contemporary design and management methods in water enginerring and water management
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[623100] Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Retencja wody
Gospodarka wodna
Zbiornik retencyjny
Ochrona przeciwpowodziowa
Water retention
Water management
Water retention reservoir
Flood protection
Abstrakt
Zakres prac do realizacji w 2012: 1) Opracowanie bilansu retencji w dorzeczu górnej Wisły z podziałem na charakterystyczne jej rodzaje; 2) Ocena lokalizacji istniejącej retencji w relacji do istniejących ... więcej

Scope of work for 2012: 1) Development of retention balance for upper Vistula catchment area, including its division into its specific types; 2) Assessment of actual retention in relation to existing needs.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/