Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Monika Herzog

Aproksymacja funkcji dwóch zmiennych z wykładniczych przestrzeni wagowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Approximation of functions of two variables from exponential weight spaces
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Dodatnie operatory liniowe
Funkcja Bessela
Moduł ciągłości
Rząd aproksymacji
Linear positive operators
Bessel function
Modulus of continuity
Degree of approximation
Abstrakt W pracy badamy aproksymacyjne własności zmodyfikowanych operatorów typu Szasza-Mirakjana dla funkcji dwóch zmiennych z wykładniczych przestrzeni wagowych. Dowodzimy twierdzeń podających rząd aproksymacji przez operatory tego typu wykładniczo ograniczonych funkcji.

In the paper we study approximative properties of modified Szasz-Mirakyan operators for functions of two variables from exponential weight spaces. We present theorems giving a degree of approximation by these operators for exponential bounded functions.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/