Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anatolij Plichko

Dopełnialne podprzestrzenie, własności aproksymacji i bazy Markuszewicza w nieośrodkowych przestrzeniach Banacha

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Complemented subspaces, approximation properties and Markuszewicz bases in non-separable Banach spaces
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233239] Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Podprzestrzeń
Aproksymacja
Baza
Subspace
Approximation
Basis
Abstrakt Referat wygłoszony na konferencji poświęconej 120-lieciu Stefana Banacha. Lwów, 17-21 września 2012. Przedstawienie związków między dopełnianiem podprzestrzeni, własnościami aproksymacji i bazami Markuszewicza.

Lecture on the conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach. The connections between complemented subspaces approximation properties and Matkushevich bases are presented.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/