Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Koroński

Feliks Barański (1915-2006) - życie i dzieło

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Feliks Barański (1915-2006) - live and work
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Biografia Feliksa Barańskiego
Rezultaty naukowe i bibliografia F. Barańskiego.
Biography of Feliks Barański
Scientific results and bibliography of F. Barański.
Abstrakt
Praca zawiera obszerną biografię Feliksa Barańskiego (1915-2006) oraz pewne informacje o jego ważniejszych oryginalnych osiągnięciach naukowych. W pracy zamieszczono także pełny spis publikacji ... więcej

The present paper contains a spacious biography of Feliks Barański (1915-2006). Moreover in the paper some information on the most important original scientific results and bibliography of Feliks Barański ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/