Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gogi Pantsulaia; Tepper Gill; Anatolij Plichko; Alex Kirtadze

Istnienie i jedyność wersji miary Lebesgue'a w nieskończenie-wymiarowej ośrodkowej przestrzeni Banacha

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The existence and uniqueness of versions of Lebesgue measure in infinite-dimensional separable Banach space
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233239] Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Niezmiennicza miara Borela
Dopuszczalne przesunięcie
Baza Markuszewicza
Invariant Borel measure
Admissible translation
Markushewich basis
Abstrakt Opisujemy bogatą podgrupę grupy wymiernych za Borelem przekształceń topologicznej wektorowej przestrzeni wszystkich rzeczywistych ciągów (z produktową topologią) względem których miara Yamasaki-Kharazishvili jest niezmiennicza.

We describe a reach subgroup of the group of Borel measurable transformations of the topological vector spaces of real-valued sequences (equipped with product topology under which Yamasaki-Kharazishvili measure is invariant.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/