Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Mariusz Jużyniec

Istnienie słabego rozwiązania semiliniowego równania różniczkowego w przestrzeni Banacha

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The existence of a weak solution of the semilinear first-order differential equation in a Banach space
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Słowa kluczowe autorskie Słabe rozwiązanie
Semigrupa
Semiliniowe równanie różniczkowe
Weak solution
Semigroup
Semilinear differential equation
Abstrakt
Referat został przedstawiony na konferencji "Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2012" Celem referatu było przedstawienie warunków wystarczających istnienia i jednoznaczności odpowiednio zdefiniowanego ... więcej

This talk was presented on "Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2012". The purpose of this talk is to present some theorems on existence and uniqueness of a suitable defined weak solution of a semilinear ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/