Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Mariusz Jużyniec

Istnienie słabego rozwiązania semiliniowego równania różniczkowego I rzędu w przestrzeni Banacha

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The existence of a weak solution of a semilinear first-order differential equation in a Banach space
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Słabe rozwiązanie
Semigrupa
Semiliniowe równanie różniczkowe
Weak solution
Semigroup
Semilinear differential equation
Abstrakt Celem pracy jest przedstawienie warunków wystarczających istnienia i jednoznaczności słabego rozwiązania semiliniowego równania różniczkowego I rzędu u'(t)=Au(t)+f(t,u(t)), gdzie A jest domkniętym i gęsto określonym operatorem liniowym.

The purpose of this paper is to present some theorems on existence and uniqueness of a weak solution of a semilinear first-order differential equation u'(t)=Au(t)+f(t,u(t)), where A is a closed densely defined linear operator.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/