Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Grzegorz Zborowski

Konstrukcja A-rozmaitości na wiązce głównej o włóknie będącym torusem

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Construction of an A-manifold on a principal torus bundle
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233600] Geometria różniczkowa
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Wiązka główna
A-rozmaitość
Cyklicznie równoległy tensor Ricciego
Wiązka o włóknie torus
Principal bundle
A-manifold
Cyclic parallel Ricci tensor
Torus bundle
Abstrakt
Praca ma na celu podanie konstrukcji rozmaitości z cyklicznie równoległym tensorem Ricciego, zwanej A-rozmaitością, na wiązce głównej o włóknie będącym torusem r-wymiarowym. Omawiamy kiedy ... więcej

This paper's aim is to construct an A-manifold structure, i.e. a Riemannian manifold with cyclic parallel Ricci tensor, on a principal r-dimensional torus bundle. We give some conditions on when a Riemannian ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/