Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Orest Artemowicz

Koskończone różniczkowania w pierścieniach

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Cofinite derivations in rings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [232600] Algebra. Teoria liczb
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Pierścień
Różniczkowanie koskończone
Ring
Cofinite derivation
Abstrakt
Udowodniono: Twierdzenie: Niech R będzie pierścieniem artinowskim lewostronnym. Wtedy każde jego niezerowe różniczkowanie wewnętrzne jest koskończone wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z warunków: ... więcej

We prowe the following: Theorem: Let R be a left Artinian ring. Then every non-zero inner derivation is cofinite if and only if one of the following holds: (1) R is finite, (2) R is commutative, (3) R=F[+]D ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/