Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Winiarska

Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mathematics in finanse and economy at the Technical University in Cracow
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Matematyka
Finanse
Ekonomia
Sylabus
Mathematics
Finanse
Economy
Syllabus
Abstrakt Celem referatu było zaprezentowanie sposobu prowadzenia programu na kierunku "Matematyka w finansach i ekonomii" ze specjalnym uwzględnieniem "Analizy Matematycznej".

The major goal of the paper was to present the way of teaching Mathematics and specjalist subject as part of the curriculum of finanse and economy at the Technical University in Cracow. In particular the syllabus of Mathematical Analysis was focused on.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/