Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Artur Piękosz

Niestandardowe przestrzenie w topologii uogólnionej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Nonstandard spaces in generalized topology
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[233700] Topologia
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Uogólniona topologia
Uniwersum bornologiczne
Kategoria topologiczna
Przestrzeń afiniczna
Przedział niestandardowy
Generalized topology
Bornological universe
Topological category
Affine space
Nonstandard interval
Abstrakt
Znaleziono błąd w Twierdzeniu 9 w pracy A. Piękosz "O-minimal homotopy and generalized (co)homology" (przyjęta do druku w Rocky Mountain Journal of Mathematics) polegający na nieuwzględnieniu niestandardowych ... więcej

A mistake in Theorem 9 was found in the paper A. Piekosz "O-minimal homotopy and generalized (co)homology" (accepted for publication in Rocky Mountain Journal of Mathematics): nonstandard open intervals ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/