Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ludwik Byszewski; Adam Bednarz

O nieliniowym abstrakcyjnym zagadnieniu Cauchy'ego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu On abstract nonlocal Cauchy problem
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Nielokalne zagadnienie Cauchy'ego
Abstrakcyjne zagadnienie Cauchy'ego
Zagadnienie Cauchy'ego
Przestrzenie Banacha
Nonlocal Cauchy problem
Abstract Cauchy problem
Cauchy problem
Banach spaces
Abstrakt W pracy badane jest istnienie i jednoznaczność klasycznego rozwiązania abstrakcyjnego nielokalnego zagadnienia Cauchy'ego. W tym celu stosowane jest rozwiązanie całkowe i twierdzenie Banacha o kontrakcji.

The existence and uniqueness of the classical solution to an abstract nonlocal Cauchy problem are investigated. A notion of mild solution and the Banach contraction theorem are applied.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/